Kring Noord 2015

 
Een aantal jaren geleden waren wij van mening dat een zogenaamde kring enige toevoeging zou geven aan het bedrijven van de hondensport in het noorden.
Na een aantal succesvolle kringdagen is dit op de een of andere manier doodgebloed…
Onlangs kwamen er vanuit verschillende richtingen wederom vragen over het opnieuw opstarten van  Kring noord.. ook vanwege de visie vanuit de KNPV om de vereniging  een nieuw tijdperk in te laten gaan wordt hierover gesproken tijdens de werkgroep bijeenkomsten. Hierin ziet men meer samenwerking onderling en zou het mogelijk zijn voor nieuwe leden om eens te komen kijken en contacten te leggen.
Natuurlijk ervaren wij dit als zeer positief en zullen dan ook een nieuwe poging gaan ondernemen om dit op te starten .
Inmiddels zijn er een aantal mensen bereid gevonden om dit traject op te starten en hun energie in te steken.
De bedoeling van een kring luidt als volgt:
Om  de zes tot acht week een kring dag organiseren welke wisselde tussen de aangesloten clubs, afhankelijk van het aantal clubs is het mogelijk om met 2 honden per club deel te nemen.
Dit natuurlijk altijd in overleg, mocht een club geen of meerdere deelnemers hebben
Een voorwaarde is wel dat de honden het merendeel van de oefeningen beheersen en uit kunnen voeren. Ingrijpen is natuurlijk toegestaan, mits op humane wijze !
De organiserende club verzorgt de helpers en de materialen die nodig zijn om de dag mogelijk te maken. uitgebreide kantine is niet noodzakelijk, koffie en broodje moeten kunnen volstaan.
Deelnemende verenigingen tot op heden : De Walden Oudkerk,  Dss Ureterp,  PHV Heerenveen,  De Verdedigers Zuidbroek
Mocht u als club ook geïnteresseerd zijn neem dan contact op met 1 der onderstaande personen.
Voorlopige data 2015
24 januari Phv de noord west hoek
21 maart   Phdv de verdedigers
30 mei       Phv de walden
25 juli        Phv heerenveen
12 sep       Phv Dss
28 nov       Phv de noord west hoek
 
Met vriendelijke groet, namens het kringbestuur,
H.L bode Groningen (VZ) (p.h.d.v deverdedigers)                 06-10937193
Vacant (secretaris) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.